Dodawanie agenta

Z Wiki IMO
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Dodawanie agenta

Rysunek 1. Widok listy agentów
Rysunek 2. Panel agenta

Aby dodać nowego agenta w programie IMO należy skontaktować się z Handlowcem i złożyć u niego zamówienie na kolejny login. Po otrzymaniu zamówienia zostanie utworzony login dla nowego agenta. Informacje o uzupełnieniu i edycji danych agentów znajdą Państwo w rozdziale poświęconym edycji agentów. Osoba logująca się po raz pierwszy na nowy login będzie miała możliwość zapoznać się z krótką prezentacją nt. podstawowej obsługi programu IMO, tj. dodawaniem ofert oraz zapytań.

powrót do menu

Dostęp do programu

Rysunek 3. Edycja Agentów i Agencji- panel Agenta cz. 2

W programie IMO mamy możliwość ustawienia puli adresów IP, z których użytkownik będzie miał dostęp do programu. Domyślnie ustawiony jest dla każdego agenta dostęp nieograniczony, oznacza, to że agent może logować się do programu z każdego komputera, który posiada połączenie z Internetem. Ustalanie adresów IP, z których będzie następowało połączenie z programem możliwe jest po wprowadzeniu ich za pomocą przycisku 'Dodaj IP' w okienku edycji 'Agenci i Agencje' na zakładce 'Agenci'. Możemy również skonfigurować możliwość wysyłania e-maili z ofertami. W tym celu należy podać login i hasło do skrzynki pocztowej agenta. Następnie podać login i hasło, którego agent będzie używał przy logowaniu do IMO (hasło musi mieć długość min. 8 znaków, w tym przynajmniej po jednej wielkiej lub małej literze i cyfrze).

powrót do menuAgent nadzorujący

Rysunek 4. Edycja Agentów i Agencji- Agent nadzorujący

W okienku edycji agenta dostępne jest również pole ‘Agent nadzorujący’. Jest to pole rozwijane, które wypełnione jest nazwiskami agentów, którzy zapisani są w bazie agencji i dodatkowo posiadają wpisany numer licencji. Jeśli agent ma przypisanego agenta nadzorującego, wówczas podczas eksportu ofert z danymi agenta prowadzącego dopisywany jest numer licencji agenta nadzorującego. Jeśli agent nie ma przypisanego żadnego agenta nadzorującego, wówczas wysyłany jest własny numer licencji, natomiast w przypadku zaznaczenia tylko danych kontaktowych agencji, wysyłany jest numer licencji wpisany w szczegółach dotyczących danej agencji.

powrót do menu


Nieaktywny login agenta

Rysunek 5. Edycja Agentów i Agencji- Nieaktywny login agenta

Ważnym elementem podczas edycji danych agenta jest zaznaczenie przy jego danych osobowych pola ‘Aktywny’. Jeśli agent nie będzie zaznaczony jako aktywny, wówczas nie będzie możliwe zalogowanie się do bazy agencji.

UWAGA! W związku z zasadą, że po zwolnieniu z pracy agenta zostawia się jego login w programie (ograniczając się jedynie do zmiany hasła) zaleca się, by taki login w każdym przypadku dezaktywować. Zapobiega to nieuprawnionemu wygenerowaniu nowego hasła dla agenta i dokonywaniu szkód przez taka osobę.


powrót do menu