Dodawanie filii agencji

Z Wiki IMO
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Formularz wprowadzania filii agencji

Rysunek 1. Dodawanie agencji- Panel Agencji

Korzystając z menu ‘Agenci i Agencje’ możemy również skonfigurować nową filię biura nieruchomości. W tym celu wybieramy zakładkę ‘Agencje’ i naciskamy przycisk ‘Nowa’. Następnie otworzy się formularz (Rysunek 1), który wypełniamy danymi nowej agencji. Aby zapisać wprowadzone dane korzystamy z przycisku ‘Zapisz’. Od tej pory nowa filia dostępna będzie przy danych osobowych Agentów, zarówno istniejących, jak również nowych, którzy zostaną dopiero dodani. Przynależność agenta do danej filii agencji będzie miała kluczowy wpływ między innymi przy umieszczaniu danych kontaktowych w ofertach eksportowanych na portale internetowe.

powrót do menu

Logo dla każdej filii agencji

Rysunek 2. Agencja- Ustawienie loga agencji

Dodatkową funkcją programu IMO jest możliwość ustawienia osobnego logo dla każdej agencji zapisanej w tej samej bazie. Po zapisaniu danych kontaktowych agencji dostępne będzie okienko widoczne na Rysunku 2. Osobne logo można zdefiniować dla zdjęć dodawanych do ofert oraz do wydruków generowanych przez agentów. Jeśli agent należeć będzie do agencji, która posiada ustawione osobne logo dla wydruków, wówczas do każdego generowanego przez tego agenta wydruku lub maila dodawane będzie ustawione logo, bez względu na to, czy oferta, którą drukuje agent należy do niego, czy jest prowadzona przez innego agenta. Jeśli agencja, do której należy agent posiada ustawiony osobny znak wodny dodawany do zdjęć, wówczas będzie on widoczne na wszystkich zdjęciach, które dodawane są do ofert prowadzonych przez danego agenta. Oznacza to, że jeśli dana Agencja posiada osobne logo dla znaków wodnych, a dodawać będziemy nowe zdjęcie do oferty prowadzonej przez agenta z innej agencji, wówczas pojawi się logo agencji, do której należy agent prowadzący ofertę, a nie logo naszej agencji. Jeśli osobne logo nie będzie ustawione dla wydruków lub znaków wodnych, wtedy pod uwagę brane będą ustawienia ogólne dotyczące logo, a konfigurowalne w menu Administracja->Ustawienia IMO.

powrót do menu