Dodawanie zapytania

Z Wiki IMO
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Okno szczegółów

Rysunek 1. Dodawanie zapytania

Aby dodać zapytanie do bazy programu IMO należy kliknąć lewym klawiszem myszki na ikonkę Ikona.png, po kliknięciu której otworzy się okno nowego zapytania (Rysunek 1 ). Umieszczone zostały w nim kolejno następujące zakładki: Podstawowe, Szczegóły, Poszukujący, Dokumenty, Kalendarz, Historia, Zdarzenia, Archiwum.

Aby zapytanie zawierało kompletne informacje należy wprowadzić do programu odpowiednie dane. W oknie nowego zapytania (Rysunek 1) znajduje się również pasek akcji, pozwalający na zablokowanie, zapisanie i usunięcie danego zapytania.

powrót do menu

Sprawdzanie duplikatów

Rysunek 2. Sprawdzanie duplikatów w zapytaniach

Administrator programu IMO może uruchomić dla danego działu mechanizm sprawdzania duplikatów zapytań. Oznacza to, że agent wprowadzający nowe zapytanie poproszony będzie o podanie podstawowych danych dotyczących klienta poszukującego w celu zweryfikowania, czy w bazie agencji nie istnieje już podobne zapytanie(Rysunek 2).

Jeśli system znajdzie prawdopodobne duplikaty wprowadzanego zapytania wówczas wyświetli wyniki wyszukiwania w nowym okienku pytając agenta wprowadzającego zapytanie, czy dodać możliwy duplikat. W okienku wyników sprawdzania duplikatów zapytania kolorem czerwonym na liście wynikowej zaznaczone zostały zapytania archiwalne. Klikając na numerze każdego zapytania można otworzyć jego szczegóły, aby upewnić się czy wprowadzane zapytanie jest identyczne.

powrót do menu

Wybór lokalizacji

Rysunek 3.Wybór lokalizacji w zapytaniu

Wprowadzenie informacji o zapytaniu rozpoczynamy od lokalizacji - aby to uczynić należy zaznaczyć na rozwijanym drzewku lokalizacje, które interesują klienta poszukującego nieruchomości. Zaznaczamy najniższe poziomy lokalizacji - wyższe zaznaczone zostaną automatycznie (Rysunek 3 ). Naturalnie klient poszukujący często nie ma do końca sprecyzowanej jednej lokalizacji, dlatego program IMO pozwala zaznaczyć kilka lokalizacji dla jednego zapytania.

powrót do menu

Dane identyfikacyjne

Następnie wprowadzamy pozostałe dane dotyczące kryteriów poszukiwanej nieruchomości wypełniając poszczególne pola na dwóch pierwszych zakładkach: 'Podstawowe' i 'Szczegóły'. Znajdują się tu między innymi dane na temat ceny nieruchomości, jej typu, powierzchni oraz wszelkie dane techniczne odpowiadające wymaganiom klienta poszukującego nieruchomości.

powrót do menu

Informacje o poszukującym

Rysunek 4. Poszukujący

Po wypełnieniu wymaganych danych możemy przejść do wpisywania danych kontaktowych osoby poszukującej dostępnych na zakładce 'Poszukujący' (Rysunek 4 ).

Rysunek 5. Poszukujący - wypełnione pola

Zakładka ‘Poszukujący’ zaprojektowana została analogicznie do zakładki ‘Właściciel’ w szczegółach ofert. Zawiera podstawowe pola, w których Agent wprowadzający zapytanie do systemu może wypełnić danymi osobowymi nowego klienta. Wygląd zakładki ‘Poszukujący’ w szczegółach zapytań może różnić się w zależności od uprawnień jakie posiada Agent oglądający szczegóły zapytania (Rysunek 5). Aby powrócić do listy zapytań jednocześnie zapisując zmiany w dodawanym/edytowanym zapytaniu należy kliknąć na ikonce . Po kliknięciu program zapyta nas czy zapisać zmiany. Jeśli administrator programu IMO ustawił konieczność wypełnienia wymaganych pól dotyczących szczegółów dodawanego zapytania, wówczas w przypadku, kiedy chociaż jedno z wymaganych pól będzie puste, program wyświetli przed zapisaniem zapytania odpowiedni komunikat informujący o konieczności ich wypełnienia.

powrót do menu

Zapisanie zmian

Aby wprowadzone zmiany mogły zostać zapisane, należy pamiętać o ich zatwierdzeniu. Po zapisaniu zmian program powróci do listy ofert i zapytań.

powrót do menu