Edycja pieczątek

Z Wiki IMO
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania


Dodawanie pieczątek

Rysunek 1. Zakładka "Piecztki" w dziale "Administracja"
Rysunek 2. Proces dodawania własnych pieczątek
Program IMO umożliwia dodawanie pieczątek na zamieszczonych wcześniej zdjęciach. Przed dodaniem pieczątki do zdjęcia można przejrzeć listę dostępnych już wzorów albo dodać własny wzór. Opcja ta znajduje się w zakładce "Administracja - > Pieczątki" (Rysunek 1). Nowe pieczątki wgrywa się za pomocą przycisku "Dodaj" w oknie widoku pieczątek (Rysunek 2). Pojawi się okno pozwalające dodać własną grafikę z dysku twardego komputera oraz nadać jej nazwę w celu łatwiejszego odszukania jej z listy pieczątek. Zalecamy używanie wzorów w formacie .png z transparentnym (przezroczystym) tłem. Po nadaniu nazwy i wybraniu pliku należy wcisnąć przycisk "Dodaj".

powrót do menu

Umieszczanie pieczątki na zdjęciu

Rysunek 3. Proces umieszczania pieczątki na zdjęciu cz. 1
Rysunek 4. Proces umieszczania pieczątki na zdjęciu cz. 2

Aby umieścić wybrany wzór pieczątki na zdjęciu należy otworzyć ofertę, odblokować edycję oferty klikając w ikonkę kłódki po lewej stronie okna, wybrać zakładkę "Zdjęcia" i kliknąć biały przycisk "Edytuj" pod zdjęciem, które ma otrzymać pieczątkę (Rysunek 3). W nowym oknie po lewej stronie znajdują się pieczątki, spośród których możemy wybierać. Pomiędzy widokiem listy pieczątek, a podglądem zdjęcia umiejscowione są opcje związane z położeniem pieczątki oraz jej wielkością (Rysunek 4). Po dodaniu wybranej pieczątki oraz jej umiejscowieniu i dobraniu rozmiaru należy nacisnąć przycisk "Zastosuj" nad listą pieczątek do wyboru. Następnie wystarczy wybrać opcję "Zapisz" w oknie edycji zdjęcia, a po uzyskaniu informacji o zapisaniu zmian nacisnąć przycisk "Zamknij". Po powrocie do okna widoku szczegółów oferty należy pamiętać o zapisaniu naniesionych zmian poprzez wybranie opcji "Zapisz ofertę" lub "Zapisz i zamknij" (w tym wypadku należy również potwierdzić zapisanie zmian). Należy pamiętać, że raz naniesionych i zapisanych pieczątek nie da się usunąć przy ponownej edycji zdjęcia - wówczas można jedynie wgrać zdjęcie od nowa.

powrót do menu