Edycja słowników

Z Wiki IMO
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Okienko edycji słowników

Rysunek 1. Słowniki
Rysunek 2. Słowniki - Dodawanie wartości do słownika

W czasie dodawania jaki i edycji oferty oraz zapytania część pól może być uzupełniona jedynie o treści dostępne do wyboru z listy. Dotyczy to pól, których treść jest powtarzalna, np. typ kuchni, parkingu, zabudowy. Program IMO umożliwia uzupełnienie tych pól o spersonalizowane wartości, odpowiadające naszym potrzebom. Do pól wybieralnych można wprowadzić dowolnie wybrane treści, należy jednak mieć na uwadze, że większość z nich (nie dotyczy zapytań) jest eksportowana do Internetu oraz widoczna w odnośniku www do szczegółów oferty. Wybierając z menu ‘Administracja’ pozycję ‘Słowniki’ (Rysunek 1 ) mamy możliwość zmiany wartości pól pojawiających się w szczegółach oferty. Na przykład możemy wprowadzić różne typy materiału budowlanego (Rysunek 2 ). Dla każdej nowej wartości słownikowej musimy określić tzw. wartość kanoniczną, która będzie wysyłana na portale internetowe (wartości wprowadzone przez użytkownika nie są wysyłane w eksportach). Wartości, które same w sobie są wartościami kanonicznymi nie można usunąć z programu.

Obok wartości w języku polskim widnieje kolumna wyświetlająca znaczenie w języku angielskim. Opcja ta jest rozpoznawana w eksportach na strony internetowe tworzone przez firmę Possible o językach innych niż polski. Jeśli strona obsługuje inny język, np. niemiecki wówczas zmiana wartości na odpowiedniki w języku niemieckim spowoduje, że w przypadku eksportu na stronę internetową w wersji niemieckiej pola będą wprowadzane we właściwym języku.

powrót do menu

Wartości kanoniczne

Przekreślony napis 'Usuń' widoczny po prawej stronie wiersza danego wyrażenia świadczy o tym, że podana wartość słownikowa jest wartością kanoniczną. Wartości kanoniczne używane są przy eksportach ofert na portale internetowe i zgodne są ze specyfikacją stosowaną przez portale internetowe. W związku z tym, jeśli w szczegółach oferty wypełniona jest niestandardowa (niekanoniczna) wartość słownikowa, wówczas podczas eksportu takiej oferty w danym polu wprowadzona zostanie odpowiednia wartość kanoniczna określona w czasie dodawania wyrażenia niestandardowego do słownika. Dlatego właśnie w momencie dodawania nowej wartości słownikowej do jakiegokolwiek słownika, konieczne jest określenie odpowiedniej wartości kanonicznej najbardziej odpowiadającej dodawanej wartości. Wartości kanonicznych nie można usunąć z bazy danych programu. Większość portali przyjmuje tylko wartości określone w swoich słownikach (stąd wartości kanoniczne), jedynie niektóre portale akceptują i publikują oferty z niekanonicznymi wartościami.

powrót do menu