Edycja statusów

Z Wiki IMO
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Okienko edycji statusów

Rysunek 1. Statusy
Rysunek 2. Statusy - Edycja statusów

Wybierając z menu Administracja pozycję Statusy (Rysunek 1 ) możemy określać statusy jakie będą mogły przyjmować oferty. W nowym oknie (Rysunek 2 ) możemy dodawać oraz edytować statusy, przypisywać im wybrany z szerokiej palety kolor, określać ich nazwę, oraz decydować czy dostępne są dla ofert lub zapytań oraz czy wysyłane są do Internetu.

Status z zaznaczoną opcją Internet będzie automatycznie zaznaczał oferty, jako eksportowane na wszystkie portale. W przypadku pustego pola 'Internet' oferta nie będzie wysyłana na żadne portale (zostanie usunięta z portali) o czym poinformuje nas komunikat przy zmianie statusu. W przypadku gdy w polu Internet pojawi się znak "?" użytkownik sam zdecyduje czy oferta ma być eksportowana i na jakie portale z listy - zakładka 'Eksporty' w szczegółach oferty będzie umożliwiała edycję.

powrót do menu

Informacje o statusie

Kolumna informująca o statusie w głównym oknie programu (dla ofert oraz zapytań) określona jest kolorem zdefiniowanym w okienku edycji statusów i nie można jej ukryć lub usunąć. Możliwe jest również filtrowanie i grupowanie ofert według określonego statusu. Możliwa jest również praca bez użycia statusów jednak dla wygody zalecamy ich wykorzystywanie wraz z uprzednią konfiguracją według potrzeb.


powrót do menu