Edycja uprawnień agenta

Z Wiki IMO
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Informacje podstawowe

Rysunek 1. Zakładka "Grupy uprawnień"

Większość czynności wykonywanych przez agentów związanych jest z przyznanymi im uprawnieniami. Program IMO daje możliwość modyfikacji tych uprawnień, przy czym podstawą do tego jest, by każdy agent był przypisany do jakiejś grupy. Dopiero na poziomie grup możliwe jest nadawanie uprawnień. Dla każdego agenta może zostać stworzona osobna grupa, jednak najczęstszą praktyką jest umieszczanie kilku agentów w jednej grupie w celu łatwiejszego zarządzania ich uprawnieniami. W celu dokonania zmian uprawnień w grupach oraz przenoszenia agentów wybierz opcję "Administracja" i "Grupy uprawnień" (Rysunek 1).

Program IMO nie posiada ogólnego administratora wybranego na stałe, każdemu użytkownikowi programu można nadać np. wszystkie uprawnienia dzięki czemu zostanie administratorem lub odebrać te, które czynią go administratorem. Należy o tym pamiętać i mieć to na uwadze dokonując zmian w uprawnieniach poszczególnych grup (by nie dopuścić do sytuacji, gdy osoba niepowołana otrzymuje kompetencje administratora lub program traci administratorów w ogóle - wówczas konieczny jest kontakt z pomocą techniczną programu IMO).

powrót do menu

Tworzenie nowych grup

Rysunek 2. Tworzenie nowej grupy

Aby stworzyć nową grupę użyj przycisku "Nowa" w zakładce "Dostęp", następnie wpisz jej nazwę w polu tekstowym "Nazwa". Z listy "Dostępni" wybierz agentów, którzy będą członkami tej grupy przenosząc ich na listę "Wybrani" za pomocą strzałki w prawo. Z wciśniętym klawiszem CTRL można zaznaczyć na liście kilku agentów jednocześnie. Następnie zapisz wszystkie ustawienia wciskając "Zapisz" (Rysunek 2). Za pomocą powyższego formularza możesz tworzyć grupy Agentów z odpowiednimi uprawnieniami, dodawać Agentów do grupy lub ich usuwać oraz zarządzać uprawnieniami całej grupy.


powrót do menu

Nadawanie uprawnień

Rysunek 3. Widok rozwiniętej listy uprawnień wraz z opisem uprawnienia

W zakładce "Uprawnienia" znajduje się lista uprawnień podzielona na kategorie. Po rozwinięciu wybranej kategorii możemy włączać uprawnienia pojedynczo lub nadać wszystkie za pomocą przycisku "+" przy nazwie kategorii uprawnień. Przy większości opcji po najechaniu na nie kursorem pojawi się krótki opis (Rysunek 3). Jeśli nie macie Państwo pewności za co odpowiada wybrane uprawnienie zalecamy kontakt z działem pomocy IMO za pomocą formularza znajdującego się w menu "Pomoc" => "Pomoc i zgłaszanie uwag". Należy pamiętać, że agent należący do kilku grup jednocześnie nabywa tym samym wszystkie uprawnienia nadane tym grupom. Kategorie uprawnień dzielą się na:

 • Oferty
 • Zapytania
 • Inne
 • Powiązania ofert i zapytań
 • Słowniki i lokalizacje
 • Administracyjne
 • Statystyki
 • Import
 • Własne - Oferty
 • Własne - Zapytania
 • Kalendarz
 • Repozytorium dokumentów

W przypadku, gdy w zakładce "Agencje" w dziale "Administracja" ==> "Agenci i Agencje" znajduje się więcej niż jedna filia agencji, w zakładce "Uprawnienia" w dziale "Grupy uprawnień" pojawiają się dodatkowo następujące kategorie:

 • Filia - Oferty
 • Filia - Zapytania
 • Filia - Administracyjne
 • Filia - Powiązania ofert i zapytań

powrót do menu

Kategoria: Oferty

 • Dodawanie ofert prywatnych - Możliwość dodawania ofert prywatnych, widocznych jedynie dla osób mających uprawnienie do odczytu takich ofert (patrz: "Odczyt ofert prywatnych")
 • Dodawanie oferty - Możliwość dodawania nowych ofert
 • Dodawanie pieczątki do zdjęcia - Daje możliwość dodawania pieczątek do zdjęć. Więcej w artykule o dodawaniu pieczątek
 • Dostęp do kartoteki wymiany - Możliwość wglądu w kartotekę wymiany IMOMLS
 • Edycja danych ID oferty - Możliwość modyfikacji danych ukrytych oferty, tj. dokładnego adresu oraz danych właściciela
 • Edycja niewypełnionych pól danych ID oferty - Możliwość modyfikacji danych ukrytych oferty, tj. dokładnego adresu oraz danych właściciela, ale tylko tych, które nie zostały wcześniej wypełnione
 • Edycja oferty - Możliwość modyfikacji danych podstawowych oferty
 • Edycja pola baner - Możliwość modyfikacji pola "baner"
 • Edycja pola bez prowizji - Możliwość modyfikacji pola "bez prowizji"
 • Edycja pola inwestycje - Możliwość modyfikacji pola "inwestycje"
 • Edycja pola superoferta - Możliwość modyfikacji pola "Superoferta"
 • Eksport do Internetu - Uprawnienie to wpływa na możliwość zmiany statusu oferty. Jeśli agent bez tego uprawnienia próbuje zmienić status oferty na automatycznie eksportujący do Internetu to program uniemożliwi mu taką operację informując go o braku uprawnień. W takiej sytuacji nie ma on również możliwości zaznaczania portali do eksportu w przypadku statusów umożliwiających ręczne zaznaczenie eksportów
 • E-mail z danymi ID oferty - Możliwość wysłania oferty mailem wraz z dokładnym adresem nieruchomości i kontaktem do właściciela
 • Hurtowa zmiana numerów ofert - Możliwość hurtowej zmiany numerów ofert
 • Hurtowa zmiana prowadzącego - Możliwość zbiorczej zmiany prowadzącego oferty
 • Hurtowe usuwanie ofert - Możliwość bezpowrotnego kasowania zaznaczonych ofert
 • Kopiowanie oferty - Możliwość tworzenia duplikatów ofert i podbijania
 • Odczyt danych ID oferty - Możliwość podglądu danych ukrytych oferty, tj. dokładnego adresu oraz danych właściciela
 • Odczyt dokumentów oferty - Możliwość podglądu zakładki z dokumentami w szczegółach oferty
 • Odczyt ofert prywatnych - Możliwość odczytu ofert zaznaczonych jako prywatne.
 • Odczyt oferty - Możliwość podglądu danych podstawowych oferty oraz zdjęć
 • Odczyt opisów prywatnych - Możliwość odczytania zawartości pola "Opis prywatny" w szczegółach oferty w zakładce "Właściciel"
 • Odroczone przenoszenie oferty do archiwum - Możliwość ustawienia daty przeniesienia oferty do archiwum
 • Odroczone przywracanie oferty z archiwum - Możliwość ustawienia daty przywrócenia oferty z archiwum
 • Przenoszenie ofert z kartoteki wymiany do kartoteki głównej - Możliwość przeniesienia oferty z kartoteki wymiany ofert do kartoteki głównej
 • Przenoszenie oferty do archiwum - Możliwość przenoszenia ofert do archiwum
 • Przywracanie oferty z archiwum - Możliwość przywracania ofert z archiwum
 • Usuwanie oferty - Możliwość nieodwracalnego usuwania ofert
 • Widoczność ofert na liście - Decyduje o widoczności ofert na liście
 • Wydruk z danymi ID oferty - Możliwość wydrukowania oferty wraz z dokładnym adresem nieruchomości i kontaktem do właściciela
 • Zapisywanie ofert w aplikacji mobilnej - Możliwość zapisywania ofert w pamięci urządzenia z zainstalowaną aplikacją mobilną programu IMO.
 • Zmiana posiadacza kluczy - Możliwość edycji pola "Osoba przechowująca klucze" w zakładce "Właściciel" szczegółów oferty.
 • Zmiana prowadzącego ofertę - Możliwość zmiany agenta prowadzącego przy ofercie

Kategoria: Zapytania

 • Dodawanie zapytania - Możliwość dodawania nowych klientów poszukujących
 • Dodawanie zapytań prywatnych - Możliwość dodawania zapytań prywatnych, widocznych jedynie dla osób mających uprawnienie do odczytu takich zapytań.
 • Edycja danych ID zapytania - Możliwość modyfikacji danych ukrytych klienta poszukującego, tj. danych teleadresowych
 • Edycja pola bez prowizji - Umożliwia zaznaczanie pola "Bez prowizji" w oknie nowego zapytania
 • Edycja zapytania - Możliwość modyfikacji danych podstawowych klientów poszukujących
 • Hurtowa zmiana prowadzącego - Możliwość zbiorowej zmiany agenta prowadzącego dla wielu zapytań
 • Hurtowe usuwanie zapytań - Możliwość bezpowrotnego kasowania zaznaczonych klientów poszukujących
 • Odczyt danych ID zapytań - Możliwość podglądu danych ukrytych klienta poszukującego, tj. Danych teleadresowych
 • Odczyt dokumentów zapytania - Umożliwia wgląd w dokumenty zapytania
 • Odczyt zapytania - Możliwość podglądu danych podstawowych klientów poszukujących
 • Odczyt zapytań prywatnych - Możliwość odczytu zapytań zaznaczonych jako prywatne
 • Odroczone przenoszenie zapytania do archiwum - Możliwość ustawienia daty przeniesienia zapytania do archiwum
 • Odroczone przywracanie zapytania z archiwum - Możliwość ustawienia daty przywrócenia zapytania z archiwum
 • Przenoszenie zapytania do archiwum - Możliwość przenoszenia klientów poszukujących do archiwum
 • Przywracanie zapytania z archiwum - Możliwość przywracania klientów poszukujących z archiwum
 • Usuwanie zapytania - Możliwość nieodwracalnego usuwania zapytań
 • Widoczność zapytań na liście - Decyduje o widoczności zapytań na liście
 • Wydruk - Możliwość wydruku zapytania
 • Wydruk z danymi ID - Możliwość drukowania zapytań z pełnymi danymi klienta
 • Zmiana prowadzącego zapytanie - Możliwość zmiany agenta prowadzącego dla zapytania

Kategoria: Inne

 • Moduł fakturowania - Włączenie tego uprawnienia daje dostęp danej grupie do modułu fakturowania dostępnego z menu 'Narzędzia' ==> 'Faktury'
 • Odczyt listy klientów - Możliwość podglądu listy wszystkich właścicieli ofert i klientów poszukujących w jednym oknie

Kategoria: Powiązania ofert i zapytań

 • Edycja powiązań ofert i zapytań - Możliwość modyfikacji zapisanych wcześniej powiązań miedzy ofertą, a klientem poszukującym
 • Powiązanie ofert i zapytań - Możliwość przypisania klientów poszukujących do oferty oraz ofert do klientów poszukujących
 • Usuwanie powiązań ofert i zapytań - Możliwość kasowania zapisanych wcześniej powiązań między ofertą, a klientem poszukującym

Kategoria: Słowniki i lokalizacje

 • Dodawanie lokalizacji - Możliwość dodawania nowych lokalizacji w programie
 • Dodawanie ulic - Możliwość dodawania nowych ulic do programu
 • Dodawanie wartości słownikowych - Możliwość dodawania nowych wartości słownikowych (tych, które pojawiają sie w rozwijanych polach wyboru) do programu
 • Edycja lokalizacji - Możliwość modyfikowania lokalizacji w programie
 • Edycja ulic - Możliwość modyfikowania istniejących w programie ulic
 • Edycja wartości słownikowych - Możliwość modyfikacji własnych wartości słownikowych (tych, które pojawiają się w rozwijanych polach wyboru) w programie
 • Usuwanie lokalizacji - Możliwość kasowania lokalizacji z programu (nie ma możliwości usuwania województw, powiatów i miast powiatowych).
 • Usuwanie ulic - Możliwość kasowania ulic z programu
 • Usuwanie wartości słownikowych - Możliwość kasowania własnych wartości słownikowych (tych, które pojawiają się w rozwijanych polach wyboru) z programu

Kategoria: Administracyjne

 • Edycja agentów i agencji - Możliwość zarządzania użytkownikami programu oraz ew. filiami biura , dodawania, kasowania, modyfikowania, zmiany haseł itp.
 • Edycja grup lokalizacji - Możliwość edytowania grup lokalizacji w celu zawężenia domyślnie pokazywanej listy ofert
 • Edycja pieczątek - Umożliwia dodawanie oraz usuwanie pieczątek
 • Edycja sprzeciwu - Umożliwia wybranie opcji "Sprzeciw" skutkującej skasowaniem oferty
 • Edycja statusów - Możliwość dodawania, kasowania i modyfikacji statusów ofert i klientów poszukujących w programie
 • Edycja ustawień - Możliwość zmiany ustawień konfiguracyjnych programu
 • Edycja ustawień eksportów - Możliwość dodawania, edycji i usuwania eksportów do Internetu.
 • Edycja ustawień importu - Możliwość edytowania ustawień importu ofert z portali oraz z programu AMER.
 • Edycja ustawień systemu wymiany - Pozwala edytować opcje systemu wymiany
 • Edycja wymaganych pól - Możliwość zarządzania polami niezbędnymi do wypełnienia przed zapisem danych oferty/klienta poszukującego
 • Wydruk danych ID przetwarzanych w systemie - Możliwości wydrukowania danych przechowywanych w systemie
 • Zarządzanie systemem wymiany (MLS)- daje możliwość administrowania IMOMLS-em; wysyłania zaproszeń do współpracy, akceptowania zaproszeń
 • Zarządzanie systemem wymiany własnej filii (MLS)- w przypadku agencji posiadających filie (podagencje) uprawnienie to umożliwia administrowanie IMOMLS-em dla filii
 • Zarządzanie uprawnieniami - Możliwość przydzielania odpowiednich uprawnień grupom użytkowników
 • Zarządzanie uprawnieniami w grupach pracowników - Umożliwia zmianę uprawnień w grupach pracowników

Kategoria: Statystyki

 • Raport logowania - Możliwość przeglądania informacji, który z agentów jest aktualnie zalogowany i w jakich godzinach pracował
 • Status eksportów - Możliwość przeglądania tabeli z podsumowaniem statusów eksportów do Internetu.
 • Statystyki agentów - Możliwość przeglądania statystyk agentów (ilości wprowadzanych, modyfikowanych ofert/klientów poszukujących)

Kategoria: Import

 • Import ofert - Możliwość przenoszenia ofert importowanych z portali do bazy głównej
 • Import zapytań - Możliwość przenoszenia klientów poszukujących importowanych z portali do bazy głównej
 • Kasowanie zapytań w importerze - Umożliwia kasowanie zapytań z mechanizmu importowania
 • Usuwanie ofert z importera - Daje możliwość kasowania ofert z importera

Kategoria: Własne - Oferty

Uprawnienia związane z ofertami tworzonymi przez agentów

 • Dodawanie pieczątki do zdjęcia
 • Edycja danych ID oferty
 • Edycja oferty
 • Edycja pola bez prowizji
 • Eksport do Internetu
 • E-mail z danymi ID oferty
 • Hurtowa zmiana prowadzącego
 • Kopiowanie oferty
 • Odczyt danych ID oferty
 • Odczyt dokumentów oferty
 • Odczyt oferty
 • Odroczone przenoszenie oferty do archiwum
 • Odroczone przywracanie oferty z archiwum
 • Przenoszenie oferty do archiwum
 • Przywracanie oferty z archiwum
 • Usuwanie oferty
 • Widoczność ofert na liście
 • Wydruk z danymi ID oferty
 • Zapisywanie ofert w aplikacji mobilnej - Daje wpływ na możliwość zdecydowania, czy dana oferta pojawi się w aplikacji mobilnej IMO
 • Zmiana posiadacza kluczy

Kategoria: Własne - Zapytania

Uprawnienia związane z zapytaniami tworzonymi przez agentów

 • Edycja danych ID zapytania
 • Edycja pola bez prowizji
 • Edycja zapytania
 • Hurtowa zmiana prowadzącego
 • Odczyt danych ID zapytania - Możliwość podglądu danych ukrytych klienta poszukującego, tj. Danych teleadresowych
 • Odczyt dokumentów zapytania
 • Odczyt zapytania
 • Odroczone przenoszenie zapytania do archiwum
 • Odroczone przywracanie zapytania z archiwum
 • Przenoszenie zapytania do archiwum
 • Przywracanie zapytania z archiwum
 • Usuwanie zapytania
 • Widoczność zapytań na liście
 • Wydruk
 • Wydruk z danymi ID

Kategoria: Kalendarz

Dotyczy możliwości ingerencji agenta w kalendarz innych agentów.

 • Dodawanie wpisów innym agentom
 • Edycja wpisów innych agentów
 • Odczyt kalendarzy innych agentów
 • Usuwanie wpisów innych agentów

Kategoria: Repozytorium dokumentów

Uprawnienia dotyczące wprowadzania modyfikacji w dokumentację.

 • Dodawanie dokumentów
 • Edycja dokumentów
 • Odczyt dokumentów
 • Usuwanie dokumentów

Kategoria: Filia - Oferty

Uprawnienia znajdujące się w kategorii "Filia - Oferty" dają możliwość ingerencji w oferty filii, do której należy agent grupy wyposażonej w takie uprawnienia. Każde z uprawnień funkcjonuje podobnie jak ma to miejsce w przypadku uprawnień z kategorii "Oferty" przy czym należy pamiętać, że dotyczą zakresu odnoszącego się do ofert danej filii.

 • Dodawanie pieczątki do zdjęcia
 • Edycja danych ID oferty
 • Edycja niewypełnionych pól danych ID oferty
 • Edycja oferty
 • Edycja pola baner
 • Edycja pola bez prowizji
 • Edycja pola inwestycje
 • Edycja pola superoferta
 • Eksport do Internetu
 • E-mail z danymi ID oferty
 • Hurtowa zmiana prowadzącego
 • Hurtowe usuwanie ofert
 • Kopiowanie oferty
 • Odczyt danych ID oferty
 • Odczyt dokumentów oferty
 • Odczyt ofert prywatnych
 • Odczyt oferty
 • Odczyt opisów prywatnych
 • Odroczone przenoszenie oferty do archiwum
 • Odroczone przywracanie oferty z archiwum
 • Przenoszenie oferty do archiwum
 • Przywracanie oferty z archiwum
 • Usuwanie oferty
 • Widoczność ofert na liście
 • Wydruk z danymi ID oferty
 • Zmiana posiadacza kluczy
 • Zmiana prowadzącego ofertę

Kategoria: Filia - Zapytania

Identycznie jak ma to miejsce w przypadku uprawnień z kategorii "Filia - Oferty" uprawnienia znajdujące się w kategorii "Filia - Zapytania" umożliwiają ingerencję w zapytania tworzone przez filię, do której należy agent grupy wyposażonej w takie uprawnienia. Każde z uprawnień funkcjonuje podobnie jak ma to miejsce w przypadku uprawnień z kategorii "Zapytania" przy czym należy pamiętać, że dotyczą zakresu odnoszącego się do zapytań danej filii.

 • Edycja danych ID zapytania
 • Edycja pola bez prowizji
 • Edycja zapytania
 • Hurtowa zmiana prowadzącego
 • Hurtowe usuwanie zapytań
 • Odczyt danych ID zapytania
 • Odczyt dokumentów zapytania
 • Odczyt zapytania
 • Odczyt zapytań prywatnych
 • Odroczone przenoszenie zapytania do archiwum
 • Odroczone przywracanie zapytania z archiwum
 • Przenoszenie zapytania do archiwum
 • Przywracanie zapytania z archiwum
 • Usuwanie zapytania
 • Widoczność zapytań na liście
 • Wydruk
 • Wydruk z danymi ID
 • Zmiana prowadzącego zapytanie

Kategoria: Filia - Administracyjne

Uprawnienia związane z kwestiami administracyjnymi danej filii. Ich działanie jest identyczne jak ma to miejsce w przypadku uprawnień z kategorii "Administracyjne", przy czym dotyczą jedynie spraw związanych z filią, do której przypisany jest dany agent.

 • Edycja sprzeciwu
 • Wydruk danych ID przetwarzanych w systemie

Kategoria: Filia - Powiązania ofert i zapytań

Umieszczone tutaj uprawnienia dotyczą powiązań ofert z zapytaniami dla konkretnej filii.

 • Edycja powiązań ofert i zapytań
 • Powiązanie ofert i zapytań
 • Usuwanie powiązań ofert i zapytań

Grupy pracowników

Rysunek 4. Opcja "Grupy pracowników"

Dodatkową opcją przy definiowaniu nowej grupy jest pole "Grupa pracowników" możliwe do zaznaczenia obok pola z nazwą danej grupy (Rysunek 4). Jeśli wybrana grupa będzie "Grupą pracowników" i grupie nadane będzie uprawnienie "Zarządzanie uprawnieniami w grupie pracowników" oraz grupa nie będzie posiadała uprawnienia "Zarządzanie uprawnieniami", wówczas każdy Agent należący do danej grupy będzie mógł przypisywać do takich grup innych Agentów. Oczywiście możliwe wówczas będzie usuwanie Agentów z takich grup. Na liście wszystkich grup widoczne będą tylko "Grupy pracowników", a pola z uprawnieniami oraz pole z nazwą grupy będą nieaktywne.

powrót do menu