Filtrowanie

Z Wiki IMO
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania


Filtr szczegółowy

Rysunek 1. Widok filtra parametrów podstawowych
Rysunek 1a. Widok filtra parametrów szczegółowych
Rysunek 1b. Widok filtra parametrów administracyjnych
Rysunek 1c. Widok filtra parametrów administracyjnych MLS
Program IMO umożliwia filtrowanie na trzy sposoby: dwa szybkie filtry i jeden filtr rozbudowany. Zaawansowany filtr możemy uruchomić poprzez kliknięcie lewym klawiszem myszki na ikonie lejka w pasku narzędzi powyżej listy (zarówno po stronie ofert jak i zapytań). Po naciśnięciu ikonki pojawi się okno wyposażone w cztery główne zakładki: parametry podstawowe, szczegółowe, administracyjne i administracyjne MLS (Rysunek 1). Pierwsza zakładka, zgodnie z nazwą, odpowiada za podstawowe parametry dotyczące ofert (zapytań) - lokalizacja (również wybór kilku ulic), cena, powierzchnia, cena za m2, liczba pokoi i pięter, typ kuchni i rynku. W opcji tej znajduje się również możliwość wprowadzenia treści, według której filtr przeszuka opisy wszystkich ofert w danej kategorii ofert jak również wszystkie pola 'Nazwa oferty'. W drugiej zakładce znajdują się parametry pozwalające na dużo bardziej szczegółowe filtrowanie (Rysunek 1a). Pozwala to skonfigurować filtrowanie według o wiele bardziej szczegółowych danych niż na stronie 'Podstawowe' - typ budynku, własności, głośność nieruchomości itd. Trzecia zakładka zawiera parametry administracyjne oferty - agenta, który wprowadził, aktualizował lub prowadzi ofertę, zakreślanie ram czasowych tych zdarzeń, status ofert a także wyszukiwanie po danych właściciela oraz po numerach ofert (Rysunek 1b). Ostatnia zakładka odnosi się do ofert wprowadzonych do bazy z sieci wymiany IMOMLS. Spośród dostępnych parametrów rozróżnić można agentów, którzy wprowadzili ofertę lub ją prowadzą oraz zakresy czasowe, w których operacje nastąpiły. Po wybraniu interesujących nas kryteriów filtrowania należy wcisnąć przycisk „Filtruj”.


powrót do menu

Zapisanie ustawień filtra

Rysunek 2.Wybór zapisanego filtra

Filtr można zapisać tak, aby w przyszłości łatwo przejść do wyników wyszukiwania po tych samych kryteriach. Przykładowo szukając ofert dla konkretnego klienta warto zapisać filtr, a następnie jednym ruchem znaleźć oferty korzystając z pola filtrów (Rysunek 2) . Warunkiem koniecznym, aby filtr mógł zostać zapisany jest podanie jego nazwy.

powrót do menu

Szybkie filtry

Rysunek 3. Filtr z menu kontekstowego

W programie IMO dostępne są również dwa tzw. szybkie filtry. Jednym z takich filtrów jest filtr dostępny z poziomu menu kontekstowego. Aby przefiltrować oferty lub zapytania dostępne na liście wystarczy w tym celu kliknąć na wybranym parametrze, w wybranej kolumnie prawym przyciskiem myszy i z rozwiniętego menu wybrać pozycję 'Filtruj' (Rysunek 3 ). Na przykład klikając prawym klawiszem na dzielnicę Wilanów i wybierając 'Filtruj' z menu kontekstowego, na liście pozostaną jedynie oferty z dzielnicy Wilanów.

Szybki filtr dostępny z poziomu menu kontekstowego działa na podobnej zasadzie dla każdej wartości dostępnej na liście ofert lub zapytań. Mogą to być zarówno elementy lokalizacji oferty, np. powiaty, gminy, miasta, dzielnice, itd., jak i ilość pokoi, liczba pięter, cena 1 m2, itd.

Drugi ze sposobów na szybkie filtrowanie, to opcja wyszukiwarki z zakładki "Edycja" ==> "Wyszukiwarka" (uruchamiana również kombinacją klawiszy Alt+F). Filtr ten pozwala nam przefiltrować oferty według kilku podstawowych parametrów (UWAGA: parametry różnią się w poszczególnych działach). Standardowo są to pola: lokalizacja, powierzchnia i cena (Rysunek 4).

Rysunek 4. Szybki filtr
Pole 'Lokalizacja' odpowiada jednocześnie za pola: Powiat, Gmina, Miasto, Dzielnica i Okolica, czyli program jednocześnie przeszukuje wszystkie z wymienionych pól. Jeśli chodzi o pole 'Cena', to program pokaże nam oferty do 10% różniące się od wartości wpisanej (czyli jeśli wpiszemy 100 000, to pokaże nam oferty o cenie od 90000 do 110 000). Podobnie jest z powierzchnią poszukiwanej nieruchomości. Jeśli poszukujemy konkretnej oferty lub zapytania możemy wpisać jej numer w rubrykę 'Numer oferty' (w przypadku zapytań odpowiednio 'Numer zapytania') i zatwierdzić. Jeśli wypełnimy co najmniej jedną z rubryk znajdujących się poniżej etykiety 'Szybki filtr', powinniśmy skorzystać z przycisków 'Filtruj' odpowiednio po stronie ofert lub zapytań. Wybranie przycisku 'Pokaż' nie przyniesie w takim przypadku żądanego skutku. W przypadku, kiedy wpiszemy numer oferty lub zapytania, które nie istnieje już w bazie, program IMO poinformuje nas o tym wyświetlając odpowiedni komunikat odnośnie braku rekordu o danym numerze.

powrót do menu