Główne okno programu

Z Wiki IMO
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Rysunek 1. Główne okno programu

Po zalogowaniu do IMO zawsze pojawia się główne okno programu (Rysunek 1), aplikacja natomiast ustawia się na dział, w którym użytkownik pracował w trakcie poprzedniej sesji. Domyślnie wyróżniamy następujące działy: Mieszkania Sprzedaż/Wynajem, Domy Sprzedaż/Wynajem, Działki Sprzedaż/Dzierżawa, Lokale Sprzedaż/Wynajem, Obiekty Sprzedaż i Wynajem oraz Inwestycje – przy pierwszym logowaniu do programu jako domyślny ustawiony został dział Mieszkania Sprzedaż.


Okno podzielone jest na 4 części:

  • listę ofert,
  • listę zapytań (klientów poszukujących nieruchomości),
  • podgląd oferty,
  • podgląd zapytania (klienta poszukującego).


Istnieje możliwość wprowadzania dowolnych zmian w wysokości i szerokości poszczególnych części okna, za pomocą przeciągania jego wewnętrznych krawędzi. Na tych samych krawędziach umieszczone zostały małe strzałki, stosuje się je w celu wyłączenia/włączenia wyświetlania niektórych części okna, co skutkuje rozszerzeniem/zmniejszeniem obszaru pozostałych. Układ kolumn jest osobny dla każdego działu, jeśli chce się go zachować należy wejść w 'IMO' i 'Ustawienia kolumn' - tam wystarczy wybrać przycisk 'Zapisz' - działa on dla aktywnego działu.

powrót do menu

Kolumny nieedytowalne

Podstawowe kolumny, których nie można włączyć/wyłączyć są to pierwsze trzy kolumny na każdej liście (Rysunek 2 )
Rysunek 2. Kolumny, które nie mogą zostać usunięte
Rysunek 3a.Zwijanie okien
Rysunek 3b. Widok samych ofert
Rysunek 3.
, w przypadku ofert oraz pierwsze dwie kolumny na każdej liście, w przypadku zapytań.

Pierwszą kolumną jest kolumna zaznaczeń, za pomocą której możemy zaznaczać wybrane oferty i je wydrukować, przenieść do archiwum czy też powiązać z zapytaniem (klientem poszukującym).

Druga kolumna informuje o statusie oferty lub zapytania. W programie IMO użytkownik posiadający uprawnienie "Edycja statusów" może określić zbiór statusów przypisując im odpowiednie kolory, nazwy oraz wpływ na ustawienia eksportów. Więcej informacji na temat konfiguracji statusów zamieszczono w instrukcji opisującej funkcje administracyjne programu IMO.

Kolumna trzecia zawiera poglądowe informacje dotyczące zdjęć załączonych do ofert (dostępna tylko na liście ofert). Jeśli pole przy ofercie jest puste, oznacza to, że oferta nie zawiera żadnych zdjęć w swoich szczegółach. Jeśli w kolumnie widoczna jest czerwona ikonka aparatu, oznacza to, że do oferty załączone zostało przynajmniej jedno zdjęcie, ale żadne nie jest eksportowane. Natomiast, jeśli przy ofercie widoczna jest czarna ikonka aparatu oznacza to, że do oferty dodano przynajmniej jedno zdjęcie i zaznaczono je do wysłania do Internetu - jeśli oferta jest eksportowana.

Można zmieniać szerokość wybranych kolumn, a następnie zapisać stworzony przez siebie układ. Należy pamiętać, aby zatwierdzić zmiany w ustawieniach przed przejściem do innego działu lub przed wylogowaniem się z programu. W celu zapisania ustawień należy zatrzymać kursor myszki nad menu "IMO", wybrać opcję "Ustawienia kolumn" i w nowo otwartym oknie nacisnąć "Zapisz" (Rysunek 3) Program zapamięta ustawienia przypisane temu działowi. Analogicznie postępuje się w przypadku wprowadzania i zatwierdzania zmian w pozostałych działach.

W każdej chwili można wyłączyć/włączyć widoczność części okna związanej z ofertami lub klientami poszukującymi. Aby to zrobić należy zatrzymać kursor myszki nad przyciskiem (kształt strzałeczki) znajdującym się na krawędzi i kliknąć lewym klawiszem myszki w jedną ze strzałek (Rysunek 3a).

Dzięki tej operacji po zamknięciu np. zapytań (klientów poszukujących) uzyskuje się więcej miejsca na oferty, co powoduje że okno programu zmienia swój wygląd (Rysunek 3b).


powrót do menu

Wybór kategorii

Rysunek 4. Rozwinięty pasek kategorii

Do przemieszczania się pomiędzy kategoriami obiektów służy pole powyżej listy ofert (Rysunek 4). Po wybraniu kategorii "Inwestycje" nad listą ofert pojawi się dodatkowa opcja wyboru konkretnej inwestycji (o ile takie zostały wcześniej wprowadzone).powrót do menu

Lista ofert i zapytań

Po liście ofert lub zapytań można poruszać się kursorami (strzałeczkami) dostępnymi na klawiaturze. Jeśli dana oferta/zapytanie zostanie podświetlona na liście, po krótkiej chwili pod listą ofert/zapytań w okienku podglądu szczegółów dostępne będą podstawowe informacje na temat wybranej pozycji z listy. Używając klawiaturowej 'spacji' można podświetloną ofertę/zapytanie zaznaczyć na liście, spowoduje to zaznaczenie danej oferty/zapytania widoczne w pierwszej kolumnie na liście. Ponowne wciśnięcie 'spacji' odznaczy ofertę/zapytanie. Aby otworzyć podświetloną na liście ofertę lub zapytanie wraz z jej szczegółami należy dwukrotnie kliknąć przyciskiem myszy na konkretnej ofercie lub nacisnąć 'Enter'.

powrót do menu

Okienko podglądu szczegółów oferty

Poniżej listy ofert widoczne jest okienko podglądu szczegółów oferty (Rysunek 5)
Rysunek 5. Widok szczegółów oferty
, zaznaczonej na głównej liście. Wyświetlane są w nim podstawowe informacje o ofercie. Ponadto umieszczone zostały tutaj ikonki, które pozwalają między innymi otworzyć okienko z mapką, w którym zaznaczona będzie lokalizacja oferty, kalkulator opłat i naliczania prowizji, ikonka informująca o zawartych przy ofercie dokumentach oraz krótka informacja na temat zawartych w szczegółach oferty zdjęciach i ich ilości.
powrót do menu

Galeria zdjęć

W programie IMO istnieje możliwość przejrzenia wszystkich zdjęć oferty bez konieczności wchodzenia do jej szczegółów. Na liście wszystkich ofert wybierz ofertę, która posiada zdjęcia, a jej szczegóły zostaną pokazane w okienku poniżej listy ofert (Rysunek 6).
Rysunek 6. Szybki podgląd zdjęć
W celu otwarcia galerii zdjęć kliknij lewym przyciskiem myszy na zdjęciu. Otworzy się w programie nowe okno, w którym dostępne będą wszystkie zdjęcia, jakie znajdują się przy ofercie (Rysunek 7 ).
Rysunek 7. Szybki podgląd zdjęć


Galeria dostępna w programie IMO wyposażona jest w następujące funkcje:

  • przewijanie miniaturek w celu znalezienia interesującego nas zdjęcia,
  • podgląd zdjęcia w pełnym rozmiarze,
  • zapisanie na dysku lokalnego komputera przeglądanego zdjęcia (zdjęcie jest zapisywane w pliku z rozszerzeniem *.jpg),
  • zapisanie na dysku komputera wszystkich zdjęć dostępnych w galerii (zdjęcia zapisane zostaną w spakowanym archiwum *.zip – wszystkie zdjęcia będą zapisane w formacie *.jpg),
  • zapisanie na dysku komputera tylko zdjęć eksportowanych z ofertą do Internetu (zdjęcia zapisane zostaną w spakowanym archiwum *.zip – wszystkie zdjęcia będą zapisane w formacie *.jpg),
  • możliwość pojedynczego przeglądania zdjęć w galerii poprzez kliknięcie lewym przyciskiem myszy na zdjęciu.


Zdjęcia pobierane z galerii zapisywane są bez znaków wodnych, czyli w formie takiej, w jakiej zostały dodane do galerii. Znak wodny w programie IMO jest opcjonalny i może nie dotyczyć galerii. Aby zakończyć pracę z galerią należy wybrać przycisk 'Zamknij' w lewym górnym rogu okienka.

powrót do menu

Pasek akcji dla listy ofert

W pasku akcji poniżej głównego menu znajdują się przyciski odpowiadające poszczególnym funkcjom, z których możemy korzystać podczas pracy z programem IMO.

FireShot Screen Capture -045 - 'IMO'.png

Pasek akcji dla listy ofert umożliwia:


1. Dodanie nowej oferty – otwiera rozbudowany formularz.

2. Pokazanie tylko zaznaczonych ofert – dotyczy ofert wcześniej zaznaczonych tzw. ptaszkami z lewej strony każdej oferty.

3. Pokazanie wszystkich ofert (wszystkie kulki w logo pomarańczowe)

4. Wczytanie listy zaznaczeń ofert – dotyczy wcześniej zapisanych list.

5. Zapisanie listy zaznaczeń ofert i nadanie liście nazwy, tak by w każdym kolejnym logowaniu można było powrócić do listy.

6. Wyłączenie ofert aktualnych (aktówka zamknięta).

7. Włączenie ofert aktualnych (otwarta).

8. Pokazanie archiwalnych ofert – tych, które wcześniej przenieśliśmy do ofert archiwalnych (otwarta).

9. Wyłączenie ofert archiwalnych z listy wszystkich ofert (aktówka zamknięta).

10. Filtrowanie ofert według statusów.

11. Dopasowanie klientów (zapytań) do oferty – jest to wgrany już filtr składający się z kryteriów takich jak cena (+10%), powierzchnia, lokalizacja.

12. Filtr ofert – rozbudowane wyszukiwanie na podstawie kilku kryteriów, z możliwością ich doboru i zapisania filtra.

13. Odtworzenie zapisanego filtru.

14. Wyłączenie filtrowania – pokazanie wszystkich ofert.

15. Wydruk ofert.

16. Grupowe usunięcie wszystkich zaznaczonych ofert na liście.

powrót do menu

Pasek akcji dla listy zapytań

Pasek akcji dla listy zapytań zbudowany jest analogicznie do paska akcji umieszczonego nad listą ofert.

FireShot Screen Capture -044 - 'IMO' - demo imo com pl index aspx.png


Pasek akcji dla listy zapytań umożliwia:


1. Dodanie nowego zapytania.

2. Pokazanie tylko zaznaczonych zapytań.

3. Pokazanie wszystkich zapytań.

4. Wczytanie listy zaznaczeń zapytań.

5. Zapisanie listy zaznaczeń zapytań.

6. Wyłączenie aktualnych zapytań z listy wszystkich zapytań.

7. Włączenie widoczności aktualnych zapytań z listy wszystkich zapytań.

8. Włączenie widoczności archiwalnych zapytań na liście wszystkich zapytań.

9. Wyłączenie widoczności archiwalnych zapytań.

10. Filtrowanie zapytań według ich statusów.

11. Dopasowanie ofert do zapytań.

12. Filtr główny dla zapytań z możliwością jego zapisania.

13. Wybranie zapisanego wcześniej filtra dla zapytań.

14. Wyłącznie filtrowania dla zapytań – pokazanie wszystkich zapytań.

15. Grupowe usunięcie zaznaczonych na liście zapytań.

powrót do menu