Kopiowanie oferty

Z Wiki IMO
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Wybór elementów do skopiowania

Rysunek 1. Duplikowanie oferty

Z poziomu szczegółów oferty możliwe jest wykonanie duplikatu oferty w programie IMO. Są dwie opcje: zmiana numeru oferty - wówczas nie zostanie utworzona kopia oferty lecz tylko zostanie zmieniony jej numer - podczas eksportu oferta z starym numerem zostanie automatycznie usunięta a w jej miejsce zostanie wgrana oferta z nowym numerem lub wykonanie duplikatu oferty - wówczas oferta zostanie skopiowana - w tym wypadku oryginalna oferta nie zostanie automatycznie usunięta z portali. Po wybraniu drugiej opcji pojawi się możliwość zaznaczenia elementów oferty oryginalnej, które chcemy skopiować do nowej oferty (Rysunek 1). Nową ofertę można utworzyć z pustymi informacjami nt. właściciela, zdarzeń, etc. (jeśli zależy nam na podobnej lecz nie tej samej nieruchomości)

Po wciśnięciu przycisku ‘Kopiuj’ oferta zostanie zapisana w bazie z nowym numerem.

powrót do menu

Duplikat oferty

Po spełnieniu wszystkich warunków dotyczących szczegółów oferty program IMO zapisze w bazie ofertę pod nowym numerem, nie zamykając okienka szczegółów duplikatu oferty.

Hurtowa zmiana numerów ofert

Rysunek 2. Hurtowa zmiana numerów

Aby hurtowo zmienić numer kilku ofertom należy je najpierw zaznaczyć na liście a następnie z menu kontekstowego dostępnego pod prawym przyciskiem myszy należy wybrać opcję "Zmień numery dla zaznaczonych" (Rysunek 2). Możliwe jest również zaznaczenie wszystkich ofert w danej kategorii, należy jednak mieć na uwadze, że program zaznacza wszystkie oferty bez względu na status. Program automatycznie nadaje wskazanym ofertom nowe numery (użytkownik nie ma możliwości ręcznego wpisania numeru). Aby móc hurtowo zmieniać numery ofert należy posiadać uprawnienie "Hurtowa zmiana numerów ofert".

powrót do menu