Raport logowania

Z Wiki IMO
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Aktualnie zalogowani agenci

Rysunek 1. Raport logowania
Rysunek 2. Raport logowania - aktualnie zalogowani agenci

Korzystając z pozycji Raport logowania (Rysunek 1) możemy zobaczyć, który z Agentów jest aktualnie zalogowany (Rysunek 2). Funkcja raportowania zalogowanych Agentów wyświetla pełną listę Agentów, którzy w ciągu ostatnich 10 minut wykonali w programie jakąkolwiek akcję, np. otworzyli ofertę, powiązali oferty z zapytaniami, edytują zapytanie, itd. Ograniczenie wynika z faktu działania programu IMO poprzez przeglądarkę internetową.

powrót do menu

Historia logowania

Rysunek 3. Historia logowania

Okienko Raportu logowania podzielone jest na dwie zakładki. Na pierwszej zakładce, "Aktualnie aktywni", widoczna jest informacja o aktywnych agentach zalogowanych do programu, natomiast na drugiej zakładce, "Historia logowania", dostępne są informacje na temat wcześniejszych logowań do programu przez agentów, co ilustruje Rysunek 3. Po lewej stronie zakładki dostępna jest lista agentów posiadających swoje loginy w bazie. Z podanej listy możemy wybrać jednego agenta, określoną listę agentów, podświetlając ich kolejno klikając lewym przyciskiem myszy z jednocześnie wciśniętym klawiszem CTRL na klawiaturze. Można również korzystając z opcji zaznaczyć wszystkich agentów dostępnych na liście. Domyślnie ustawiona data do wyświetlanej historii logowań, to okres trzydziestodniowy. Oczywiście klikając w ikonkę kalendarza można dowolnie ustalić zakres czasowy dla wyświetlanej historii. Podstawowe dane jakie są wyświetlane na liście wynikowej to imię i nazwisko agenta, data zalogowania oraz adres IP, z którego agent logował się do systemu. Należy przy tym pamiętać, że są to dane dotyczące zarówno logowań udanych jak i nieudanych.

powrót do menu