Statystyki

Z Wiki IMO
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Okienko statystyk

Rysunek 1. Statystyki

Program IMO został wyposażony w funkcję generowania statystyk z wykonanych przez agentów operacji w bazie agencji. W okienku pokazanym na Rysunku 1, jako administratorzy możemy wylistować m.in. ilość dodanych przez wybranych Agentów ofert, ilość zmodyfikowanych przez Agenta ofert, ilość wygenerowanych wydruków przez wybranego Agenta, itd. Pełna lista możliwych statystyk podana została poniżej.

Domyślny zakres czasowy ustawiony dla generowanych statystyk to jeden miesiąc zaczynając od dnia obecnego wstecz. Oczywiście po rozwinięciu kalendarza możliwa jest zmiana widełek czasowych.

powrót do menu

Rodzaje statystyk

W polu Kategoria możemy wybrać rodzaj generowanych statystyk. Dostępne możliwości, to:

 • Dodanie oferty – program generuje listę ofert, które zostały dodane do bazy Agencji w ustalonym czasie, przez wybranego użytkownika, dodatkowo można wybrać określony dział, do którego dodane zostały oferty.
 • Modyfikacja oferty – generowana jest lista ofert, które w danym czasie były modyfikowane przez wybranego Agenta w danym dziale.
 • Modyfikacja danych ID oferty – program IMO zwróci w takim przypadku listę ofert, przy których modyfikowane były dane kontaktowe osoby, która zgłosiła ofertę nieruchomości – zakładka Właściciel w szczegółach ofert.
 • Podgląd danych ID oferty – program zwraca listę ofert, które zostały otworzone na zakładce Właściciel przez wybranego Agenta, w określonym przedziale czasowym oraz w danym dziale.
 • Archiwizowane oferty – generowana jest lista ofert, które trafiły do archiwum, do listy dodawane są również oferty, które były przeniesione do Archiwum a następnie zostały przywrócone, jeśli oferta trafiała do Archiwum kilka razy wówczas zostanie umieszczona na liście kilkukrotnie z różnymi datami przeniesienia do Archiwum.
 • Dodanie zapytania – podobnie, jak w przypadku ofert program zwraca listę zapytań, które zostały dodane do bazy w zadanym okresie czasowym, w danym dziale i przez wybranego Agenta.
 • Modyfikacja zapytania – na liście zostaną pokazane oferty, które były modyfikowane według ustalonych kryteriów, jeśli oferta zmieniana była dwa lub więcej razy w danym okresie czasowym, wówczas zostanie wyświetlona na liście odpowiednią ilość razy z dokładną informacją o czasie jej modyfikacji.
 • Modyfikacja danych ID zapytania – generowana jest lista zapytań, w których na zakładce Poszukujący modyfikowane były pola.
 • Podgląd danych ID zapytania – podobnie jak w przypadku modyfikacji, program wyświetla oferty, które Agent otworzył na zakładce Poszukujący
 • Archiwizowane zapytania – program listuje wszystkie zapytania, które przenoszone były do Archiwum, jeśli zapytanie powróciło z Archiwum i ponownie zostało tam przeniesione, wówczas zostanie wypisane na liście dwa razy.
 • Wydruk oferty – wyświetlana jest lista wszystkich ofert, które były drukowane przez wybranego Agenta w zadanym czasie, uwzględniane są zarówno wydruki tabelaryczne, pobieżne jak również szczegółowe.
 • Wydruk oferty z danymi klienta – uwzględniane są wszystkie oferty, które drukowane były łącznie z danymi kontaktowymi klienta Agencji, czyli Właściciela zgłoszonej nieruchomości – zakładka Właściciel w szczegółach oferty.
 • E-mail – podobnie jak w przypadku wydruków, program IMO wyświetli w takim przypadku pełną listę ofert, które wysyłane były do klientów poprzez skrzynkę pocztową ustawioną w programie IMO.
 • E-mail z danymi klienta – analogiczna lista ofert zostanie wygenerowana, jak w przypadku e-maili, jednak uwzględniane będą tylko oferty, które wysłane zostały łącznie z danymi właściciela oferty – zakładka Właściciel w szczegółach oferty.
 • Zdarzenia – listowane są wszystkie oferty, do których w zakładce Zdarzenia dodane zostały nowe wpisy z określonego w okienku statystyk przedziału czasowego.
 • Kategorie – w tym przypadku wyświetlane są wszystkie oferty, które posiadają wpisane zdarzenia w zakładce Historia w określonym przedziale czasowym.


Po wybraniu określonego kryterium, ustaleniu przedziału czasowego oraz wybraniu Agenta i działu, dla którego powinna zostać wygenerowana lista ofert lub zapytań, wyświetlane są szczegóły w postaci tabelki, jednak program IMO dopuszcza 1000 wylistowanych pozycji jako maksymalny limit. Jeśli pozycji do wyświetlenia jest więcej wówczas powinniśmy zawęzić widełki według których wyświetlane są oferty lub zapytania.

powrót do menu