System wymiany ofert IMOMLS

Z Wiki IMO
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

System IMOMLS oferuje możliwość wymiany ofert pomiędzy agencjami nieruchomości, które korzystają z programu IMO i które nawiązały współpracę. Wymiana ofert jest swobodna, wystarczy posiadać program IMO i oferty, które mogą zostać udostępnione innym biurom. Mimo braku informacji o danych właściciela i innych informacji mogących zaszkodzić agencji udostępniającej ofertę należy zachować ostrożność i kontrolować przebieg wymiany ofert.

Jeśli w programie nie pojawiają się opcje dotyczące wymiany ofert należy skontaktować się z obsługą techniczną firmy Possible dostępną pod numerem telefonu +48 (22) 203-62-03, e-mail: pomoc@imo.com.pl (nie dotyczy agencji, które nie wykupiły aktualizacji).

Nawiązanie współpracy

Rysunek 1. Uprawnienia administracyjne dla IMOMLS
Pierwszym etapem rozpoczęcia korzystania z systemu wymiany IMOMLS jest nawiązanie współpracy z innymi biurami nieruchomości. Nie ma potrzeby wyrabiania sobie identyfikatora czy też uruchamiania dodatkowych aplikacji. Uprawnienia dotyczące systemu wymiany są domyślnie włączone dla administratorów w programie IMO. Jeśli chcemy, możemy udostępnić opcje współpracy również innym grupom użytkowników naszego programu. Możemy o tym zdecydować w 'Administracja' ==> 'Grupy uprawnień' i dla właściwej grupy włączyć uprawnienia widoczne na rysunku 1, znajdujące się w kategorii 'Administracyjne'. Nawiązanie współpracy jest czynnością jednorazową, tak więc najlepiej będzie pozostawić to uprawnienie jedynie dla administratorów.
Rysunek 2. Widok opcji IMOMLS
Rysunek 3. Widok okna 'Współpraca'
Pomiędzy opcjami 'Narzędzia' oraz 'Administracja' na pasku menu programu IMO znajdziemy opcję 'IMOMLS' (Rysunek 2), po kliknięciu której pojawią się trzy opcje . Na początek należy wybrać opcję 'Współpraca'.

W nowym oknie pojawi się widok czterech pól odnoszących się do zawartej jak i potencjalnej współpracy (Rysunek 3). Jeśli w programie funkcjonują dodatkowe agencje (agencja posiada filie) wówczas w górnej części nowego okna znajduje się przełącznik decydujący o tym, jakiej filii dotyczą ustawienia współpracy widoczne niżej. W przypadku agencji nieposiadających filii opcja ta pozostaje niedostępna. Po lewej stronie widzimy kolejno listę biur, z którymi nawiązaliśmy współpracę oraz opcję wyszukiwania pośredników korzystających (udostępniających swoje oferty) z IMOMLS. Prawa strona okna pokazuje zaproszenia otrzymane od innych agencji (dostępne opcje: akceptuj/odrzuć) oraz wyszukiwarka agencji po wprowadzonych parametrach. Pod opcją wyszukiwarki domyślnie widoczna jest lista agencji korzystających z sieci wymiany. W celu zainicjowania współpracy należy nacisnąć przycisk 'Zaproś' i potwierdzić działanie lub zaakceptować wcześniej otrzymane zaproszenie. Od tej chwili możemy udostępniać i pobierać oferty w ramach współpracy z innymi biurami.

powrót do menu

Udostępnienie ofert

Rysunek 4. Widok przełącznika IMOMLS
W celu udostępnienia swojej oferty należy wejść w jej szczegóły i przejść bezpośrednio do zakładki 'Eksporty'. Pod listą eksportów znajduje się przełącznik IMOMLS (Rysunek 4). Przełącznik może znajdować się w trzech pozycjach - domyślnej, czyli żadne z pól nie jest zaznaczone (oferta nie jest udostępniana), IMOMLS 'Nie' - takie samo działanie jak w domyślnym ustawieniu oraz IMOMLS 'Tak' - oferta będzie udostępniana innym biurom.

W momencie, gdy z jakichś względów nie chcemy już dalej udostępniać danej nieruchomości (została sprzedana, etc.) wystarczy wejść w zakładkę 'Eksporty' w ofercie i odznaczenie opcji IMOMLS do pozycji 'nie'. Oferta zniknie wówczas z listy dostępnych ofert jak i (w przypadku pobranej oferty) z głównej listy ofert w innych agencjach i pojawi się w zakładce 'Oferty wycofane'.

powrót do menu

Oferty innych biur

Rysunek 5. Widok okna ofert dostępnych do wprowadzenia na listę ofert biura
Zasadą działania systemu IMOMLS jest wzajemność - jeśli biuro A udostępnia oferty biuru B, to biuro B powinno w ten sam sposób odwdzięczyć się. Jeśli więc udostępnimy swoje oferty współpracującym z nami biurom powinniśmy również otrzymać dostęp do ofert tych biur. Dostęp do takich ofert otrzymamy z pozycji opcji 'Oferty dostępne' widocznego w menu 'IMOMLS' (Rysunek 1).

Na liście ofert dostępnych widoczne są kolumny: agencja z której pochodzi oferta, jej numer, lokalizacja, cena etc. (widok kolumn może być modyfikowany przez użycie przycisku 'Ustawienia kolumn', tak samo jak ma to miejsce dla widoku ofert biura). Okno ofert dostępnych przy wymianie posiada również podgląd oferty znajdujący się pod listą ofert (tak jak w normalnym widoku IMO). Wybraną ofertę możemy dodać do swojej listy ofert otwierając ją (tak jak normalną ofertę) i wybierając przycisk z zieloną strzałką 'Przenieś do głównej bazy'. Po tej operacji oferta odświeży się z przydzielonym numerem w biurze (najwyższym). Oferta taka nie może być edytowana w zakresie parametrów nieruchomości, jedynie pola opis, nazwa oferty, opis lokalizacji i ulica Internet. Zawartość zakładki 'Właściciel' również ulega zmianie - na stałe pokazane są tam informacje odnośnie agenta prowadzącego ofertę w pierwotnej agencji. Kolejną zmianą jest zakładka 'Notatki' gdzie pojawia się dodatkowe pole 'MLS notatki', w którym nowy agent prowadzący może dodać swoje notatki.

powrót do menu