Uruchomienie programu IMO

Z Wiki IMO
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Rysunek 1. Domyślny widok ekranu logowania do programu

Do korzystania z programu IMO nie jest potrzebne dodatkowe oprogramowanie na komputerze(poza przeglądarką internetową wspieraną przez program). Program IMO wraz z naszą bazą danych jest przechowywany na serwerze, tak więc połączenie z Internetem jest konieczne do pracy. Nie ma możliwości pracować z bazą programu na komputerze bez dostępu do Internetu (offline).

W celu uruchomienia programu IMO należy włączyć przeglądarkę internetową (zalecamy Mozilla Firefox, Google Chrome lub Safari) i w pasku adresu wpisać adres otrzymany od handlowca programu IMO. Po wejściu na adres pojawi się okno logowania. (Rysunek 1)

Uwaga! Ze względów bezpieczeństwa program IMO nie współpracuje z przeglądarką Internet Explorer oraz Microsoft Edge.

Po wprowadzeniu danych do logowania otrzymanych od handlowca/administratora i wciśnięciu przycisku "Zaloguj" program wyświetli nam widok głównego interfejsu użytkownika oraz, jeśli to pierwsze uruchomienie, krótką prezentację podstawowych funkcji programu. Warto się z nią zapoznać, pozwoli to uniknąć problemów na początku pracy z IMO.

Domyślnie program IMO otwiera się w tej samej karcie, na której wprowadzaliśmy dane do logowania. Jeśli chcemy, by program IMO pojawiał się w nowym oknie wystarczy wejść w menu 'IMO' w lewym górnym rogu i wybrać opcję 'Nowe okno'. Program pozostawi wcześniejsze okno z informacją o nowym oknie, natomiast umożliwi dostęp z osobnego okna.

W związku z rezygnacji z technologii Adobe Flash większość funkcjonalności programu nie wymaga wspomnianego pakietu do działania. Wyjątek stanowi edytor dla zdjęć w ofercie. Wkrótce również ten moduł przestanie potrzebować pakietu Flash.

powrót do menu