Wymagane pola

Z Wiki IMO
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Okienko ustawień

Rysunek 1. Wymagane pola
Rysunek 2. Wymagane pola

Administrator programu IMO posiada również możliwość ustawienia wymaganych pól dla ofert i zapytań zapisywanych do bazy zarówno poprzez funkcję dodawania nowych ofert, jak i z poziomu importera programu. Wymagane pola będą za każdym razem sprawdzane podczas dodawania oraz modyfikacji ofert i zapytań przez agentów pod względem wypełnienia. Jeśli ustawione pole podczas zapisywania będzie puste, program wyświetli odpowiedni komunikat o konieczności wypełnienia tego pola. Podana zostanie również nazwa pola, które powinno zostać wypełnione przed zapisem. Dostępna w menu 'Administracja' pozycja 'Wymagane pola' realizuje tą funkcjonalność (Rysunek 1 ).


powrót do menu

Kategorie

Okienko ustawień wymaganych pól zostało podzielone na zakładki określające kategorie. Są nimi:

  • Oferty
  • Zapytania
  • Klienci
  • Import ofert
  • Import zapytań
  • Firmy

Na każdej zakładce znajduje się rozwijana lista z wyborem działu, dla którego będziemy ustawiać wymagane pola oraz rozwijana lista z wyborem pola. Po wybraniu któregokolwiek pola poniżej pojawi się kolejna rozwijana lista z możliwością wyboru kolejnego pola. Funkcja wymaganych pól przewiduje ustawienie wymogu dla ofert i zapytań na głównych listach we wszystkich działach, ofert i zapytań we wszystkich działach w okienku importera oraz pól dotyczących klientów, czyli dane szczegółowe w zakładkach 'Właściciel' w przypadku ofert oraz 'Poszukujący' w przypadku zapytań.

powrót do menu

Zapisanie ustawień

Ważną rzeczą jest zapisanie ustawień zanim zmienimy dział lub kategorie w okienku edycji wymaganych pól – poprzez przycisk 'Zapisz' w dolnej części okienka, ze względu na fakt, że program nie zapamięta ustawionych wcześniej pól dla danego działu i administrator będzie zmuszony wprowadzać ustawienia powtórnie w takim przypadku.

powrót do menu